menu

Metrologie

Při výrobě našich výrobků dbáme na předepsanou kvalitu součásti dle norem a tolerancí uvedených na výkresové dokumentaci, případně podle požadavků zákazníka. Proto dodržujeme standardní zásady METROLOGIE a pravidelně provádíme kontrolu a kalibraci našich měřidel.

Naši zákazníkům jako balíček služeb nabízíme také zakázkové měření součásti na 3D souřadnicovém stroji, drsnoměru atd. Na změřené hodnoty je vystaven měřící protokol.

Naše KMS je vybavena a schopna zajistit tyto druhy měření:
  • Komunální měření (výškoměr, hloubkoměr, posuvné měřítka, mikrometry, dutinoměry, měrky, kalibry atd.)
  • Měření drsnosti (drsnoměr DIAVITE)
  • Měřen profilů, zaoblení, sražení… (optická kamera měřící stroj ABERLINK + mikroskop)
  • Složitější měření poloh, roztečí atd. (3D souřadnicový měřící stroj ABERLINK)

Fotogalerie