menu

Certifikaty

Naše firma byla do 4/2019 certifikována dle norem ISO 9001:2015.
Nyní máme zavedený vlastní systém řízení, který implementuje normy dle ISO 9001.
Každý rok probíhá několik interních a zákaznických auditů.

Dále se učastníme různých školení a seminářů a vzděláváme naše pracovníky, aby dosahovaly co nejlepších výsledků ve svém profesním oboru.

 
Jednotlivé certifikáty můžete shlédnout na vyžádání v sídle firmy.